Foto Stefaan Claeys

Stefaan Claeys

Coördinator doelgroepenwerking Bond Beter Leefmilieu

Stefaan Claeys is landbouwkundig ingenieur van opleiding.  Hij is sinds 1993 aan de slag bij BBL. Na een periode van projectmedewerker in de domeinen landbouw, afval, energie en lokaal milieubeleid is hij sinds 2006 coördinator van de doelgroepenwerking binnen BBL. Met de doelgroepenwerking willen we zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen bewegen tot een milieuvriendelijker gedrag en tegelijk een draagvlak creëren voor een ambitieus milieubeleid.