Fenna Bouve - De Kringwinkel

Community Manager van De Kringwinkel

Fenna werkt sinds 2011 als Communicatieverantwoordelijke voor De Kringwinkel Antwerpen. De communicatie van en over de zeven Antwerpse Kringwinkels gaat samen met het opbouwen en uitdragen van het boeiende verhaal rond duurzaamheid en creatief hergebruik, dat perfect in onze tijdsgeest past.

Fenna's communicatieparcours begon in het Brusselse Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en werd vervolgd in Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Sint-Jans-Molenbeek. Het groene zaadje van duurzame communicatie ontsproot bij communicatiebureau Commotie. Ondertussen werkte Fenna ook als zelfstandige grafisch ontwerpster en illustratrice (www.fenna.be).