Foto Eric de Deckere

Eric de Deckere

Technisch Manager Milieu Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Eric de Deckere is sinds 2011 werkzaam bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en coördineert daar onder meer de duurzaamheidsrapportering. Voordien was hij verbonden als docent aan het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen.
De afgelopen twee decennia is hij betrokken geweest bij een veelzijdigheid aan projecten met betrekking tot integraal/duurzaam waterbeheer zowel in het Zuiden als in het Noorden.