Storytelling werkt enkel nog met een holistische benadering

29
sep

Hoewel 'storytelling' een enorm buzzword is in marketing en communicatie, twijfelen de meeste communicatiedirecteuren bij 20 Britse topbedrijven over de daadwerkelijke waarde ervan. Onderzoek onder hun doelgroepen laat zien dat storytelling nu nog niet effectief genoeg is om een goede reputatie te kweken. Het publiek is inmiddels ook behoorlijk story-savvy.

Storytelling bereikt wel zijn doel als het verhaal unisono luidt doorheen de volledige organisatie, de werknemers het ook bewust (en onbewust) mee uitdragen; met andere woorden: wanneer alles klopt.

Interessante post in Marketing Online en zes tips voor storytelling-met-resultaat erbovenop.  Interessante lectuur met het oog op de inspiratiesessie in het programma van het seminarie.